Privacyverklaring

Heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens

Privacy verklaring

DEBA Bedrijfswagens hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring treft u heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Vanzelfsprekend doen wij er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens en houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming / General Data Protection Regulation (GDPR).

Wat doen we met bedrijfs- en persoonsgegevens ?
Alle nieuwe klanten vragen we om gegevens te verstrekken welke worden opgeslagen in ons klantensysteem en worden gebruikt voor : 
- operationele afhandeling bestellingen producten en diensten
- administratieve verwerking bestellingen (facturatie)
- informatieverstrekking algemeen (wetgeving, richtlijnen, tips)
- informatieverstrekking commercieel gerelateerd
- recall campagnes (terugroep campagnes) bij technische mankementen of preventieve maatregelen vanuit fabrikant

Informatieverstrekking kunt u te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt door DEBA, we verstrekken uw gegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en DEBA Bedrijfswagens. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw gegevens in te zien, te laten veranderen, of te laten verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. 

Zorgvuldigheid 
Natuurlijk zijn we altijd al zorgvuldig met uw gegevens omgegaan. Vanwege de nieuwe AVG/GDPR wetgeving die per 25 mei 2018 van kracht is gegaan hebben we al onze medewerkers extra nog een aanvullende instructie gegeven zodat zij op de hoogte zijn van de nieuwste wettelijke en interne richtlijnen.

Bewaartermijn
DEBA Bedrijfswagens bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, uiteraard wel rekening houdend met de wettelijke fiscale bewaarplicht van 7 jaar.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Conform de richtlijnen voor bescherming van persoonsgegevens heeft DEBA een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van DEBA. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.