Privacyverklaring

Heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens

Privacyverklaring

DEBA Bedrijfswagens hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerken van bedrijfs- en persoonsgegevens
Alle nieuwe klanten vragen we om gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in ons klantensysteem en gebruikt om onze diensten en producten aan u te kunnen leveren. Uw gegevens kunnen ook door DEBA worden gebruikt om u te informeren over nieuwe producten,  diensten en algemene informatie rondom uw bedrijfswagen. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt door DEBA, we verstrekken uw gegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en DEBA Bedrijfswagens.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw gegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden.

Bewaartermijn
DEBA Bedrijfswagens bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van DEBA. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.