Tachograafplicht bij lichte bedrijfswagens ?

Hoe zit het ook alweer ?

Bedrijfsauto’s of voertuigcombinaties zwaarder dan 3.500 kg zijn in principe tachograafplichtig. BE-combinaties, maar ook bestelauto’s met aanhangwagens kunnen daarom tachograafplichtig zijn. Maar er zijn ook uitzonderingen. Als er geen tachograafplicht is, moet er voor bedrijfsauto’s van meer dan 3.500 kg nog wel de arbeids- en rusttijden worden geregistreerd.

 

Algemeen geldt dat er tachograafplicht is voor bedrijfsauto’s of voertuigcombinaties wanneer de toegestane maximummassa (tmm) meer is dan 3.500 kg. Vanaf 24 juli 2009 is elke lichte bedrijfsauto in de klasse N1 (bestelauto) of klasse M1 (van personenauto afgeleide bedrijfsauto), die met een aanhangwagen of oplegger een gezamenlijke tmm van meer dan 3.500 kg heeft, tachograafplichtig. Wel zijn er bepaalde vrijstellingen voor de tachograaf afhankelijk of het om eigen vervoer gaat of vervoer voor derden.
 
Vrijstelling tachograafplicht
Er is een internationale vrijstelling van tachograafplicht voor voertuigen of combinaties van voertuigen met een toegestane maximummassa van niet meer dan 7.500 kg en die gebruikt worden voor het eigen vervoer van materiaal, uitrusting of machines die de bestuurder nodig heeft voor de uitoefening van zijn beroep. Daarbij mag het besturen van het voertuig niet de hoofdactiviteit van de bestuurder zijn.
Om te beoordelen of het rijden niet de voornaamste activiteit is, mag er door de bestuurder niet meer dan 12 uur per week worden gereden. Om dit ook tijdens wegcontroles aan te kunnen tonen dient het bedrijf en de chauffeur een deugdelijke registratie bij te houden van de rijtijden. Deze registratie is ‘vormvrij’. Dat wil zeggen dat het bedrijf zelf mag bepalen of dit op papier of in de computer wordt bijgehouden of dat hiervoor een tachograaf wordt gebruikt. Verder geldt deze vrijstelling alleen wanneer het voertuig binnen een straal van 100 km rond de vestigingsplaats van de onderneming wordt gebruikt. De straal van 100 km geldt ook voor het rijden in het buitenland, dus bedrijven in het grensgebied worden niet belemmerd door de landsgrenzen.
 
Lichte bedrijfsauto’s met aanhangwagens of BE-combinaties met een tmm van minder dan 7.500 kg, die voor het vervoer van eigen materieel of machines worden ingezet, zijn daarom uitgezonderd van tachograafplicht. Wanneer met deze voertuigen in opdracht van derden goederen worden vervoerd is er sprake van beroepsvervoer. In dat geval moet de tachograaf worden gebruikt als het voertuig of de combinatie met oplegger of aanhangwagen een ttm van meer dan 3.500 kg heeft.
 
Hoveniersbedrijven vrijgesteld
Er is een nationale vrijstelling van de tachograafplicht voor voertuigen voor goederenvervoer van, of zonder bestuurder gehuurd door landbouw-, tuinbouw-, bosbouw-, veeteelt of visserijbedrijven die in het kader van hun eigen bedrijvigheid worden gebruikt voor ritten binnen een straal van 100 km rond de vestigingsplaats van het bedrijf. Ook hoveniers vallen onder deze vrijstelling. Deze vrijstelling voor hoveniersbedrijven geldt ongeacht de maximummassa van het voertuig. Voertuigcombinaties zoals een BE-combinatie met een tmm van meer dan 7.500 kg, die voor de eigen bedrijfsvoering worden gebruikt, vallen daarmee ook onder de vrijstelling van de tachograaf. Uw bedrijf dient dan wel een inschrijving als hoveniersbedrijf bij de Kamer van Koophandel te hebben.

Via onderstaande links gaat u naar alle nationale en internationale vrijstellingen van de tachograaf:
 
Tachograaf en bestuurderskaart
Algemeen geldt dat BE-combinaties met een tmm van meer dan 7.500 kg wel tachograafplichtig zijn, ook als deze misschien alleen worden ingezet voor het vervoer van eigen machines of materieel. De meeste BE-combinaties zijn zwaarder dan 7.500 kg en de tachograaf moet dan ook gebruikt worden. De chauffeur heeft daarvoor een bestuurderskaart nodig. Ook bestuurders met alleen een BE-rijbewijs kunnen een bestuurderskaart aanvragen bij Kiwa via deze link. Het niet gebruiken van de tachograaf kan een boete opleveren van € 4.400,-. Het niet tijdig keuren van de tachograaf kan € 200,- kosten.
 
Huren en bedrijfskaart
Regelmatig worden BE-combinaties tijdelijk gehuurd. Dan is het belangrijk om er voor te zorgen dat de tachograaf van het gehuurde voertuig wordt gekoppeld aan de bedrijfskaart van het bedrijf dat met de gehuurde BE-combinatie rijdt (lock-in). Alleen dan kunnen de rij- en rusttijdgegevens uit het gehuurde voertuig worden gedownload. Bij inleveren van het gehuurde voertuig moet u zich als bedrijf afmelden waarbij de bedrijfskaart wordt ontkoppeld (lock-out).
 
Registratieplicht
Als u niet tachograafplichtig bent, dan geldt er nog wel een registratieplicht vanuit de arbeidstijdenwet. De wijze van deze registratie is 'vormvrij'. Dat wil zeggen dat u zelf mag bepalen of dit op papier of in de computer wordt bijgehouden. Hiervoor kan echter ook de tachograaf worden gebruikt. De registratie wordt als deugdelijk beschouwd als de normen van de wet te controleren zijn. Minimaal vereist is dat de begin- en eindtijden van de rit en daartussen gelegen activiteiten inclusief pauzes geregistreerd worden.

Tachograafvrijstelling: de vijf meest gestelde vragen...
 1. Ik doe eigen vervoer, dan geldt deze wetgeving toch niet voor mij?
  De tachograafwetgeving maakt geen onderscheid tussen eigen vervoer of beroepsvervoer. Er kan niet gesteld worden dat de tachograafverplichting niet geldt omdat er eigen vervoer gedaan wordt. Afhankelijk van de activiteiten die je met het voertuig doet, de inrichting van het voertuig of de sectoren waarbinnen gereden wordt zijn er vrijstellingen mogelijk.
 2. Ik kom één keer per jaar buiten de straal van 100 kilometer met deze combinatie, kan ik dan van deze vrijstelling gebruik maken?
  De voorwaarden spreken voor zichzelf. Op het moment dat het voertuig aangehouden wordt op een plek buiten de hemelsbrede straal van 100 kilometer vanaf de vestigingsplaats, moet er een tachograaf in het voertuig zitten en dient deze ook gebruikt te worden.
 3. Hoe moet ik de 12 rij-uren aantonen?
  Dit is niet voorgeschreven. Hieronder staat een tabel waarin de belangrijkste parameters zijn meegenomen. Belangrijk is dat alleen de rijtijd van de bestuurder geregistreerd wordt als hij met een voertuig of voertuigcombinatie boven de 3.500 kg reed. Als de bestuurder rijdt met alleen een bestelauto en onder het totaalgewicht van 3.500 kg blijft, hoeft deze rijtijd niet geregistreerd te worden. Als de bestuurder een dag op een vrachtwagen heeft gereden moet hij deze rijtijd ook meetellen.

  Voorbeeld registratie 12 uur rijtijd

  Datum

  dd-mm-jjjj
  Naam chauffeur  ________
  Begin kilometerstand  ________
  Eind kilometerstand  ________
  Begin rijtijd 00:00 uur
  Eind rijtijd 00:00 uur
  Paraaf chauffeur  ________


 4. Bovenstaande vrijstelling is voor mij niet van toepassing, is er nog een andere uitzondering waar ik gebruik van kan maken?
  In totaal zijn er ruim dertig verschillende uitzonderingen die van toepassing kunnen zijn. EVO benadrukt hierbij wel dat het vervoer van ondergeschikt belang moet zijn en de rijtijd met het voertuig beperkt. Als dit van toepassing is, kan het verstandig zijn dit te laten nakijken. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat voor bestelauto’s waar af en toe een aanhangwagen achter geplaatst wordt de eerder beschreven uitzondering de meest voorkomende is.
 5. Voor mij is geen uitzondering van toepassing. Wat moet ik doen?
  Als de voertuigcombinatie boven de 3.500 kg komt moet er in de bestelauto een tachograaf gebouwd worden. De bestuurder moet zich dan ook aan de rij- en rusttijden houden. Een alternatief is om goed na te gaan of het niet mogelijk is om het gebruik van het voertuig aan te passen, zodat u wél aan de voorwaarden van de uitzondering kan voldoen.

bron : cumela.nl + evofenedex.nl

Meer nieuwsberichten

Wat is uw uitdaging?

Wij nemen hem graag aan!

Daag ons uit