LNG-accijnsteruggaafregeling behouden

De LNG-accijnsteruggaafregeling blijft behouden tot in elk geval 2020

De LNG-accijnsteruggaafregeling blijft behouden tot in elk geval 2020. BOVAG heeft zich hier samen met onder andere RAI Vereniging en LNG Platform hard voor gemaakt. Zij willen hiermee transportondernemers tegemoetkomen die hierin hebben geïnvesteerd en voorkomen dat de ontwikkeling van bio-LNG stagneert.

Het ministerie van Financiën gaf vorig jaar aan wegens ‘onvoldoende doelmatigheid’ de accijnsteruggaveregeling per 1 januari van dit jaar af te schaffen. In november stuurden BOVAG en RAI Vereniging een brief aan de Tweede Kamer waarin ze een dringende oproep deden om de accijnsteruggaveregeling alsnog voort te zetten. Deze brief leidde tot kritische Kamervragen aan staatssecretaris Snel en een debat dat op 13 februari plaatsvond. De inspanningen bleken succesvol, de regeling blijft in elk geval tot 2020 behouden. De voorzetting komt overigens niet vanuit het ministerie van Financiën maar vanuit Infrastructuur en Waterstaat. 
 
De accijnsteruggaafregeling is in 2014 ingevoerd om LNG (vloeibaar aardgas) te stimuleren, als schone en zuinige brandstof voor stillere trucks. “Het nu stopzetten van de LNG-accijnscompensatie kan tot gevolg hebben dat de ontwikkeling van LNG in Nederland stopt en dat een van de belangrijkste opties om daadwerkelijk de CO2-uitstoot in de transportsector te verminderen, abrupt verdwijnt”, schreven BOVAG en RAI Vereniging aan de Kamerleden. Dit riep vragen op bij de fracties van VVD, D66, PvdA, SGP en CDA die onder meer gingen over rechtszekerheid voor ondernemers en kapitaalvernietiging. 
 
BOVAG vindt het behoud van de accijnsteruggaafregeling belangrijk want nu definitief stoppen met de LNG-accijnscompensatie zal veel transportondernemers weerhouden duurzaam te investeren omdat ondernemers niet kunnen rekenen op bestendigheid van overheidsbeleid, die zo belangrijk is bij dit soort investeringen.

Meer weten over een IVECO truck op LNG ? Kijk op www.deba-trucks.com/groen of maak een afspraak met één van onze adviseurs.

Meer nieuwsberichten

Wat is uw uitdaging?

Wij nemen hem graag aan!

Daag ons uit