Keurmerken & Kwaliteitsborging

Voor de beste dienstverlening

Kwaliteit

DEBA Bedrijfswagens voldoet aan het kwaliteitssysteem ISO 9001:2015.
Dit geeft aan dat de organisatie voldoet aan hoge kwaliteitsnormen en bewust actief is met waarborging en optimalisering van de kwaliteit van onze dienstverlening.

Door middel van de NEN-ISO 9001:2015 certificering heeft DEBA aangetoond dat de bedrijfsprocessen op een beheerste manier verlopen, daarin staat centraal het product/of diensten, met daaromheen de middelen die nodig zijn om de processen te verbeteren zoals metingen, analyses en overkoepelende management-verantwoordelijkheden.

De nieuwe 9001:2015 norm is een hulpmiddel om klanttevredenheid te behouden en te vergroten, waarbij tevens moet worden aangetoond dat onze klanten tevreden zijn en dat DEBA werkt aan verhoging van klanttevredenheid.

De effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem moet daarom continu worden verbeterd. Dit vereist een nog grotere betrokkenheid van de directie bij het kwaliteits-managementsysteem.

Jaarlijks wordt door TÜV Nederland het systeem aan de ISO-normen getoetst d.m.v. een controle-audit. Door de continue meting van onze prestaties kunnen de afdelingen binnen DEBA efficiënt en doelgericht worden aangestuurd en zonodig verbeterd worden.

 

Indien u belangstelling heeft voor het kwaliteitsbeleid is deze op te vragen bij Avelien Melaard ( +31 (0)76-5034960)

Erkend Duurzaam

De zorg voor het milieu is een issue waar steeds meer waarde aan wordt gehecht door onze maatschappij. Een steeds groter deel van de bevolking ziet in dat het niet alleen om de kwaliteit van de huidige samenleving draait, maar dat ook aan het milieu van de toekomst moet worden gedacht.

Duurzaam ondernemen heeft feitelijk een milieu achtergrond, terwijl Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een sociale achtergrond heeft. Maar de termen worden tegenwoordig door elkaar gebruikt. Ze staan beide voor het zoeken naar evenwicht tussen financieel economische resultaten, sociale belangen en het milieu. MVO is een proces waarmee een organisatie verantwoordelijkheid neemt voor de consequenties van haar handelen op sociaal, ecologisch en economisch gebied in de hele keten en daarover verantwoording aflegt en de dialoog aangaat met belanghebbenden hierover.

DEBA Bedrijfswagens herkent zich in deze stelling en wil zich op dit gebied dan ook 'groen' onderscheiden en heeft als een van de eerste truckdealerbedrijven in Nederland het felbegeerde ‘duurzaam ondernemen certificaat’ weten te behalen. DEBA Bedrijfswagens heeft hiermee aangetoond dat ze aan de huidige gestelde normen voldoet. 


De ‘Erkend Duurzaamheidscan’ die door Bovag ontwikkeld is, geeft truckdealers de mogelijkheid hun duurzame bedrijfsvoering in beeld te brengen en zo de communicatie over de duurzame bedrijfsvoering naar de klanten te concretiseren. De basis van deze scan wordt gevormd door een zelfonderzoek. Door het nauwkeurig invullen van een uitgebreid onderzoek ‘scant’ de ondernemer als het ware zijn organisatie en de inspanningen die binnen het bedrijf worden verricht op het gebied van duurzaamheid. Deze scan bevat 44 vragen rondom de aandachtspunten:  bedrijfsvoering, communicatie, financiën, inkoop, verkoop en personeel. Als de score op deze scan hoog genoeg is kan de ondernemer het certificaat “Erkend Duurzaam’ van Bovag Truckdealers aanvragen. Het certificaat wordt echter niet eerder uitgereikt dan nadat medewerkers van Bovag op het bedrijf het verzamelde bewijsmateriaal grondig geverifieerd hebben. Het certificaat is zowel voor klanten als voor werknemers het tastbare bewijs van de inspanningen die de truckdealer verricht op het gebied van duurzaamheid. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van één jaar en moet daarna ververst worden: duurzaamheid is immers een dynamisch begrip!
 
In het kader van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft DEBA in alle onderdelen van haar bedrijfsvoering duurzame verbeteringen doorgevoerd. In de dagelijkse praktijk komt dit op het volgende neer.
Bij alle vestigingen wordt zuinig omgegaan met water en energie door zoveel mogelijk energiebesparende maatregelen en bewustwording bij het personeel. Uiteraard wordt groene stroom gebruikt.
De recent opgeleverde nieuwbouwlocatie in Etten-Leur is vanzelfsprekend gebouwd volgens de laatst actuele milieu- en arbo eisen. Alle ruimtes, inclusief de werkplaats en showroom zijn voorzien van energiezuinige vloerverwarming. Vrijwel alle verlichting werkt met bewegingssensoren zodat er bijvoorbeeld géén lampen aan blijven staan bij afwezigheid.
Op het gebied van afvalstromen zijn verbeteringen aangebracht. Gebruikte accu's en smeermiddelen worden uiteraard al jaren op een milievriendelijke wijze afgevoerd, maar datzelfde geldt nu ook voor alle andere onbruikbare materialen.
Uiteraard draait het bij duurzaam ondernemen ook om het aanbieden van duurzame mobiliteit.
 
Duurzame mobiliteitsproducten
De laatste tijd is er steeds meer vraag merkbaar naar bedrijfsvoertuigen met een lage CO2 uitstoot en laag brandstofverbruik.
DEBA Bedrijfswagens is hoofddealer voor de merken FIAT Professional en IVECO.  Beide merken zijn absoluut toonaangevend op het gebied van duurzame voertuigen en met de vele milieuvriendelijke modellen kunnen wij perfect aan deze toenemende vraag voldoen.
Naast milieuvriendelijke diesel-voertuigen kunnen we ook CNG (Compressed Natural Gas = aardgas) voertuigen en elektrisch aangedreven voertuigen leveren.  
Een CNG-voertuig heeft grote voordelen ten opzichte van bedrijfswagens met een dieselmotor. Niet alleen is de motor stiller, hij is ook schoner en stoot dus minder fijnstof uit. Een voertuig op CNG levert op die manier een belangrijke bijdrage aan de verbetering van luchtkwaliteit.
 
FIAT Professional
Op slechts één model na, is het hele productgamma van FIAT Professional leverbaar als CNG / aardgas uitvoering. Hiermee is FIAT Professional uniek als bedrijfswagenfabrikant.
Ter promotie van 'groen rijden' is er een aparte internetsite ontwikkeld waar alle informatie te vinden is ; http://www.rijgroengas.nl
 
IVECO
IVECO is als vrachtwagenfabrikant toonaangevend op motorengebied, een belangrijk onderdeel bij duurzame voertuigen. Momenteel heeft IVECO bijvoorbeeld in het vrachtwagengamma als enige constructeur een Hi-eSCR technologie, waarbij géén gebruik wordt gemaakt van EGR en extra koeling. Een betere verbranding, een doseersysteem voor AdBlue en een optimalisatie van het katalytisch proces zorgen ervoor dat de euro6-norm wordt gehaald.
Ook bij IVECO is vrijwel het gehele productgamma leverbaar als CNG-uitvoering, namelijk de Daily, EuroCargo en Stralis.
CNG voertuigen zijn zeer in trek bij de gemeente’s. Aangezien maar liefst 78% van alle gemeente's in ons verzorgingsgebied klant is bij DEBA, en hebben dus nauwe contacten.
Een ander alternatieve brandstof is LNG (Liquid Natural Gas). Een truck op LNG biogas is de meest duurzame truck op dit moment. Het vloeibaar biogas wordt geproduceerd uit afval en kent een methaangehalte van 98% waardoor de energie inhoud per kilo optimaal is. Er wordt hiermee een CO2 reductie bereikt van maar liefst 80%. De te verwachten groei in het gebruik van deze truckbrandstof maakt EU doelstellingen ten aanzien van CO2 reductie (20% in 2020) haalbaar.
Het laatste nieuwste resultaat van doelbewust onderzoek en ontwikkeling bij IVECO is de Daily ELECTRIC, een bestelwagen met een elektrische motor welke 100% emmissievrij is.


FPT / FIAT Power Technologies
Binnen de FIAT Group, is FPT (FIAT Power Technologies) het bedrijf dat zicht richt op ontwikkeling en productie van motoren.  FPT is één van de grootste motorenproducenten ter wereld (435.000 op jaarbasis). Slechts 40% van de gefabriceerde motoren is bestemd voor toepassing in FIAT of IVECO voertuigen, het overige voor levering aan andere merken en toepassingen waaronder bijvoorbeeld schepen, traktoren en oogstmachines, treinen en generatoren en stationaire toepassingen.
De FIAT Group is één van de meest duurzame producenten ter wereld
Al voor het tweede jaar achtereen hoort Fiat Group Automobiles bij de top als het gaat om milieubewust en duurzaam produceren. Die erkenning komt in de vorm van een nummer 1 notering op de Dow Jones Sustainability World en Dow Jones Suistainability Europe index met 93 van de 100 punten. Het gemiddelde in de sector blijft hangen op 70 van de 100, FGA zit dus ruim daarboven.

Subsidie
Met het oog op vermindering van de uitstoot van roet en Nox zijn op sommige milieuvriendelijke bedrijfsvoertuigen ook subsidiemogelijkheden van toepassing. Deze subsidieregeling stimuleert de aanschaf van voertuigen met een extra schone motor.  Naast advisering voor aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen en subsidiemogelijkheden geven onze bedrijfswagenadviseurs ook graag aanvullende informatie met betrekking tot wetgeving.

Milieuzones
Zo zijn er bijvoorbeeld steeds meer miliezone's voor vrachtwagens. Een milieuzone is een gebied in de binnenstad van grote gemeenten waar de toegang voor vrachtwagens die te veel fijnstof en stikstofoxiden uitstoten beperkt is. Het doel van de milieuzone is om de luchtkwaliteit aan de normen te laten voldoen.

Het nieuwe rijden
Maar ook bewustwording van het rijgedrag van chauffeurs is erg belangrijk, het zogenoemde 'nieuwe rijden'. Wanneer chauffeurs hun rijstijl aanpassen volgens het nieuwe rijden betekent dit efficiënter, zuiniger en milieuvriendelijker rijden.

Communicatie groene mobiliteit 
Om de eigenheid en het duurzaamheids denken van DEBA Bedrijfswagens duidelijker in beeld te krijgen bij klanten, prospects, leveranciers en partners wordt er bij DEBA actief gecommuniceerd over dit onderwerp. Hieronder een beknopte weergave van de verschillende commicatie vormen.

Internetsite & nieuwsbrief
Zeer regelmatig worden op onze internetsite nieuwsberichten over de inzet van duurzame bedrijfswagens bij andere bedrijven, regionaal en (inter)nationaal gepubliceerd. Maar ook overheidsstimuleringsregelingen zoals subsidie op de aanschaf van een CNG voertuig of een vrachtwagen met een euro 6 motor.

Beurzen
Om groene mobiliteit onder het grote publiek onder de aandacht te brengen, zijn wij regelmatig vertegenwoordigd op beurzen. Hierbij wordt vrijwel altijd een duurzaam voertuig op de stand geplaatst.

DEBA in de maatschappij
Als bedrijf zijn we sterk verankerd in onze regio en omgeving. We investeren daarom in sport, cultuur, en goede doelen en bereiken daardoor betrokkenheid bij prospects, klanten en onze medewerkers.
Door onze maatschappelijke betrokkenheid geven we iets terug aan de samenleving en staan we midden in onze maatschappij. Aangezien sport zeer nauw verweven is met de maatschappij is DEBA vooral erg actief op het gebied van sportsponsoring, zowel op financieel als materieel vlak.

Maatschappelijke betrokkenheid op sport

 • Marathon Brabant
 • Mastbos Cross
 • Vacansoleil Pro Cycling Team
 • Nutswerk Ladies Cycling Team
 • Profwielerronde Etten-Leur
 • Wielervereniging Willebrord Wil Vooruit
 • Wielervereniging RSC De Zuidwesthoek
 • Voetbalvereniging DSE
 • Voetbalvereniging Unitas
 • Voetbalvereniging Internos
 • Voetbalvereniging Kloetinge
 • Voetbalvereniging Kapelle
 • Brabantse Ruiterdagen
 • Jumping Etten-Leur
 • Jumping Breda
 • Concours Hippique Bergen op Zoom

 

Maatschappelijke betrokkenheid cultuur

 • Theater De Nieuwe Nobelaer

 

Maatschappelijke betrokkenheid goede doelen

 • Ride for the Roses
 • Stichting Doe een Wens
 • Artsen zonder grenzen
 • KWF Kankerbestrijding
 • Hartstichting
 • Kom op tegen kanker
 • Truckersrun Gehandicaptenrit Roosendaal
 • EHBO vereniging Sint Willebrord

Personeel
Maatschappelijk betrokken ondernemerschap is ook van invloed op het personeelsgebied. Een team van tevreden, goed gemotiveerde, competente en loyale medewerkers is van essentieel belang voor het succes van ieder bedrijf.
Het stimuleren van de eigen werknemers om zich te ontwikkelen en zich te scholen, levert u na van verloop van tijd tevreden personeel op, met meer vaardigheden, gemotiveerder en minder ziekteverzuim. Gemotiveerd personeel is vaak ook productiever, tevens is de kans groter dat door de ontwikkelings-mogelijkheden de medewerkers minder snel een andere werkgever zoeken, waardoor hun kennis en ervaring langer voor het bedrijf behouden blijven.
Belangrijke punten in het personeelsbeleid van DEBA zijn investering in opleidingen, persoonlijk contact met en tussen de medewerkers, goede arbeidsvoorwaarden, hygiëne en veiligheid.

Gecertificeerd leerbedrijf
Om jongeren werkervaring te laten opdoen is DEBA een gecertificeerd leerbedrijf.
DEBA biedt hierdoor nieuwe leerlingen met interesse in motorvoertuigtechniek een opleidingsplaats in de werkplaats waardoor ze alvast een kijkje kunnen nemen en een duidelijk beeld krijgen hoe het is om te werken in de bedrijfswagenbranche.

Hieronder vindt u enkele internetsite's met daarop meer informatie op gebied van milieu en bedrijfswagens;

www.milieuzones.nl
www.hetnieuwerijden.nl

Vragen of Opmerkingen?

Neem contact met ons op!

Contactgegevens