Privacy Policy

Heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens

Persoonsgegevens

* concept pagina in bewerking*

 

DEBA Bedrijfswagens hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.